Uudenlaiset IT-konsultit

Jouluateria kahden hyvän ystävän kesken johti intensiiviseen keskusteluun työtyytyväisyydestä, yrityskulttuurista, yhtäläisyyksistä ja eroista. Muutamaa tuntia myöhemmin Erik Jonsson ja Mattias Matsson olivat päättäneet rakentaa jotain uutta ja suurta.

– Emme tienneet tarkalleen, miltä malli näyttäisi, mutta meillä oli selkeä kuva siitä, miltä halusimme yrityskulttuurin tuntuvan ja siitä, että kaikki pyörisi työntekijöiden ympärillä. Joten aloitimme siitä

– Erik Jonsson, Visioniten perustaja.

 

Ei ollut täysin odottamatonta, että tämä keskustelu johti IT-konsultointiyrityksen perustamiseen. Aiemmin henkilöstöpalvelualan yrityksen Professionals Nordin perustaneella Mattiaksella on rekrytointitausta, kun taas Erik Jonsson tulee IT-maailmasta. Kaksikko näki ilmeisiä uudistustarpeita IT-konsultointialalla, jossa vanhat rakenteet, yrityskulttuurit ja asenteet eivät enää vastanneet nykyajan odotuksia työelämästä.

Ystävällisyys on avainarvomme, vaikka se saattaa kuulostaa lattealta. Tämä arvo kuuluu organisaation tärkeimpiin ja se on ominaista kaikelle Visioniten toiminnalle. Haluamme olla ammattitaitoisia, reiluja ja hyväntahtoisia, ja myöskin työskennellä sellaisten kollegojen kanssa. Tällainen ilmapiiri tarttuu ja luo työntekijöille mukavan yhteisön, jonka osana he haluavat olla pitkään, Erik Jonsson sanoo.

Keskeinen osa liiketoimintaamme on pitkäjänteisyyden ja joustavuuden yhdistelmä. Pitkäjänteisyys perustuu työmahdollisuuksien luomiseen pitkillä, sitouttavilla toimeksiannoilla sekä kompensaatiomallilla, mikä saa työntekijät jäämään meille pitkäksi aikaa. Joustavuudessa on kyse mahdollisuudesta vaikuttaa omiin työaikoihin, kehittymiseen ja toimeksiantoon.

Yksilöllinen lähestymistapa

Perustajaamme Mattias Matssonia houkutteli vanhojen rakenteiden kaataminen miljoonabisneksessä ja halu näyttää, että on mahdollista luoda menestyvä yritys yksilöllisellä lähestymistavalla.

Liikeideamme perustuu siihen, että meillä on Ruotsin tyytyväisimmät työntekijät. Haluamme aina ylittää työntekijöidemme odotukset – korkeampi kompensaatio, enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa ja enemmän vapaa-aikaa. Meidän tehtävä on luoda puitteet sille, että työntekijät viihtyvät meillä, ja silloin tulokset syntyvät itsestään.

– Mattias Matsson, Visioniten perustaja.

Laskutukseen perustuvassa palkkamallissa jokainen konsultti voi vaikuttaa tuloihinsa, työmääräänsä sekä työaikoihinsa.

– Jotkut saattavat kokea siirtymisen kiinteästä kuukausipalkasta laskutukseen perustuvaan palkkamalliin epävarmuustekijänä. Konsulttimme ansaitsevat meillä kuitenkin huomattavasti enemmän kuin aiemmilla työpaikoillaan, eikä meillä ole juurikaan henkilöstön vaihtuvuutta. Riippumatta siitä, miten konsulttimme haluavat järjestää työntekonsa, olemme täysin avoimia ja kerromme, että ”tämän verran sinä ansaitset, tämän verran me”. Monet yllättyvät siitä, miten yksinkertaista se voi olla, Mattias Matsson sanoo.

Meillä on laaja joukko päteviä asiantuntijoita, jotka hakeutuvat toimeksiantoihin omien kiinnostuksen kohteidensa ja toiveidensa pohjalta. Kyse voi olla tietystä toimialasta, etätyömahdollisuudesta tai yksilöllisistä työajoista.

– Keskustelemme jatkuvasti työntekijöidemme kanssa ja ainoa tehtävämme on varmistaa, että he nauttivat arjestaan. Olemme asiantuntijoita löytämään kullekin työntekijälle sopivat toimeksiannot, Erik Jonsson sanoo.

Strategiamme on myös tuottanut tulosta. Neljän vuoden aikana Visionite on työllistänyt 250 konsulttia, avannut 11 toimipistettä, saanut toimeksiantoja eri puolilta Ruotsia ja panostaa edelleen laajentumiseen. Tulevina vuosina aiomme kaksinkertaistaa toimipisteiden määrän Ruotsissa ja aloittaa toiminnan monissa uusissa maissa.

Takaisin